Politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

Osebne podatke zbiramo, hranimo in obdelujemo za namene zbiranja prijav v program No Excuse Tabori, ki je del No Excuse programov, ohranjevanja stika z uporabniki, tržnega obveščanja prek elektronske pošte, pospeševanja prodaje in promocije programov, profiliranja uporabnikov s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov v elektronski pošti in na spletnih straneh. Ob poslanih elektronskih sporočilih beležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših uporabnikov za poslana sporočila.

Za namen obveščanja hranimo naslednje podatke:

  • e- naslove,
  • ime,
  • priimek,
  • telefonska številka

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

Iznos

Zbrani osebni podatki se hranijo na območju Republike Slovenije ter jih v nobenem primeru ne iznašamo v druge države.

Obdobje hrambe

Zbrane osebne podatke posameznikov hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov. V primeru, da pride do preklica soglasja posamenika, potem njegove osebne podatke nemudoma trajno izbrišemo. Uporabnik ima pravico do preklica in zahteve za izbris podatkov v katerem koli trenutku.

V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma trajno izbrisali.

Kako varujemo zbrane osebne podatke

Spletna stran tabori.noexcuse.si in tudi spletna stran noexcuse.si gostujeta na varnem spletnem strežniku pri preverjenem ponudniku spletnih storitev. Spletna stran je redno posodabljana z naše strani, prav tako opravljamo redne varnostne preglede in skrbimo za ustrezno zaščito.

Zbrane osebne podatke uporabljamo za zgoraj navedene namene lastnega trženja in obveščanja uporabnikov ter za potrebe izvedbe plačila Tabora. Podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen partnerjem, ki nam pomagajo upravljati in vzdrževati spletno stran, ki pa so zavezani varovati osebne podatke pod istimi pogoji kot to velja za Mladinsko zvezo Brez izgovora Slovenija.

V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke, v skladu z zakonom, posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov.

Pravice posameznika

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva sledeče:

  • vpogled,
  • popravek,
  • popoln izbris,
  • prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

Uporabnik lahko zahtevo za izbris pošlje na email info@noexcuse.si s naslovom “ODJAVA – prenehanje uporabe osebnih podatkov” ali pisno po pošti na sedež podjetja.

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v tem dokumentu.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:
Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Ekipa Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija spoštuje vašo zasebnost in v skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 86/04 in GDPR), zato na spletni strani tabori.noexcuse.si in noexcuse.si izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.

Za vsa dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija nam lahko pišete na info@noexcuse.si.

Lastnik in upravljalec spletnega mesta tabori.noexcuse.si in noexcuse.si
Uradno ime podjetja: Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija
Sedež podjetja: Slovenska cesta 56, 1000 Ljubjana
Spletna stran: noexcuse.si
Email: info@noexcuse.si

Datum: 18. 6. 2021